top of page

Fleš hromatografija

Fleš hromatografija je jednostavna hromatografska tehnika za prečišćavanje organskih jedinjenja. Najčešće se koristi u laboratorijama vezanim za medicinu i farmaciju. Instrumenti koriste komprimovani gas da bi potisnuli rastvarač kroz stacionarnu fazu u koloni. Za postupak odvajanja koristi se kolona napunjena čistom čvrstom podlogom. Takođe se može koristiti u industrijskoj proizvodnji. Biotage je postao prvi proizvođač fleš hromatografskih kolona 1994. godine i još uvek je vodeći proizvođač u ovoj oblasti.

Više informacija na linku: LINK