top of page

HPLC

HPLC, odnosno tečna hromatografija visoke performanse (engl. High performance liquid chromatography) je klasična tehnika hromatografije u kojoj se za odvajanje upotrebljavaju HPLC kolone s česticama stacionarne faze veličine 3,5 – 5 µm; a dužine kolona su najčešće 150 do 250 mm. Protoci u takvoj hromatografiji su 1-2mL/min, pritisci koji se pri tom postižu pred kolonom su oko 400bar.

Prvi komercijalni HPLC sistem proizveo je Waters 1969. godine, i od tada do danas uz postepena poboljšanja HPLC instrumenti se koriste za analizu u farmaceutskoj industriji, kontroli hrane i uzoraka životne sredine i mnogim drugim područjima.

alliance.jpg
bottom of page