top of page

Mikrotalasna sinteza

Mikrotalasna sinteza je metoda koja koristi mikrotalasno zračenje za ubrzavanje reakcija koje bi dugo trajale kod konvencionalnih metoda. Metoda se zasniva na brzom i efikasnom zagrevanju reakcionih smeša na visokim temperaturama u zatvorenim reaktorima, što omogućava sintezu supstance za nekoliko minuta. Koristi se u raznim okruženjima, kao što su istraživačke laboratorije, akademijske laboratorije, farmacija i mnogim drugim. Biotage nudi pouzdane i robusne instrumente za sigurnu i brzu organsku sintezu.

Više informacija na linku: LINK

bottom of page