top of page
Biotage® Horizon 4790

Biotage® Horizon 4790

Biotage® Horizon 4790 automatizovani sistem ekstrakcije je programabilan, višenamenski SPE sistem koji može obraditi vodene uzorke direktno iz originalnih boca za uzimanje uzoraka. Jednom kad je proces pokrenut, sistem redom dovodi sve potrebne rastvarače kako bi se sorbent unutar SPE diska kondicionirao, uzorak vode prošao kroz disk, osušio, i na kraju naš željeni apsorbirani analit ekstrahovao sa diska u posudu za skupljanje.

 

Karakteristike i prednosti:

 • korišćenje boce po sopstvenom izboru,
 • ispiranje boce za bolje iskorištenje (recovery),
 • zapremina uzorka od 20 mL do 4 L,
 • “fast flow” držač diska namenjen je sakupljanju čestica pre SPE diska, kod prljavih uzoraka,
 • pretfilteri omogućavaju zadržavanje toka uzorka,
 • uključuje funkciju “Purge” za čišćenje sistema između uzoraka,
 • moguće korištenje raznih rastvarača, kao što su dihlormetan, metanol i heksan.

Uključen je jedinstveni “web-based” kontrolni softver:

 • pristup sa bilo kog mesta,
 • programirane metode za brzo pokretanje,
 • izrađivanje i skladištenje novih metoda,
 • brzi pregled stanja kroz ikone,
 • mogućnost prenosa metoda u druge sisteme,
 • moguća istovremena kontrola 8 stanica, za povećanu produktivnost.
bottom of page