top of page
Biotage® Initiator+ Alstra™

Biotage® Initiator+ Alstra™

Initiator + Alstra je potpuno automatizovani sistem sinteze mikrotalasnih peptida. Možemo koristiti unapred definisane metode, možemo ih promeniti uz pomoć jednostavnog softvera ili možemo stvoriti potpuno novi. Sistem Alstra koristi mikrotalasno grejanje za sintezu peptida, što smanjuje vreme utrošeno na sintezu peptida i povećava čistoću i prinos proizvoda. Potpuna automatizacija smanjuje mogućnost grešaka u doziranju reagensa. Mešanje je oscilatorno i obezbeđuje ravnomernu raspodelu temperature.

Na voljo je opcija UV monitoringa.

 

Info

 

 • sinteza peptida pomoću mikrotalasa
 • sinteza od 5 µmol do 2 mmol
 • veliki  ekran osetljiv na dodir sa funkcijom povlačenja i ispuštanja
 • softver transparentan i lak za upotrebu.
 • omogućava upotrebu unapred definisanih metoda i stvaranje novih
 • oscilatorno mešanje za efikasno spajanje
 • precizne digitalne pumpe za ubrizgavanje
 • mogućnost duvanja inertnim gasom
 • mogućnost organske sinteze pomoću mikrotalasa (MAOS)
 • serviranje od 40 – 100 ° C
 • veličine bočica: 5, 10 i 30 ml

 

Više informacija na linku: LINK

bottom of page