top of page
Vijale za uzorke

Vijale za uzorke

Vrhunska kvaliteta

Povećajte efikasnost svog laboratorija smanjenjem broja neuspjelih analiza zbog korištenja nekvalitetnih vijala koje ne udovoljavaju potrebnim specifikacijama. Možete izabrati iz Watersove raznolike ponude certificiranih vijala, koje udovoljavaju specifikacijama s minimalnim odstupanjima u dimenzijama i podvrgnute su testovima čistoće(LC-UV i LC-MS analize).

Niste sigurni koje vijale odabrati? Isprobajte Vials Selector.

 

Info

 

Zašto je proces certificiranja postao tako važan?

Razvoj kromatografske opreme i kolona je rezultirao snižavanjem granica detekcije no proizvodnja vijala nije držala korak s novim zahtjevima za čistoćom potrošnog materijala. Waters je razvio protokole za proizvodnju i procedure kontrole kvalitete kako bi osigurao da certificirane vijale odgovaraju specificiranim dimenzijama, čistoće i stupnja adsorpcije.

Ovaj rigorozni 2-, 3- i 4-stupanjski proces certificiranja rezultira čistim vijalama prema zahtjevima koje nameće osjetljivost kromatografskih sistema.

 

Saznajte više o Watersovom 2-, 3- i 4-stupanjskom procesu certificiranja i preuzmite dokument na poveznici: LINK

 

LC/GC certificirane vijale

LC/GC certificirane vijale su testirane na LC/UV sistemu na rezidue kemikalija korištenih u proizvodnji i pakiranju vijala. Septe se testiraju pomoću headspace GC-a kako bi se osigurao manji sadržaj polimera male molekulske mase. Ove vijale su namijenjene za analite u µg/mL koncentracijama; tipično za UV ili RI detekciju.

LC/MS certificirane vijale

LC/MS certificirane vijale se testiraju MS skeniranjem od 250 do 1000 m/z sa postavkama podešenim na „total ion count“ (TIC) i prisutnost klastera velikih molekulskih masa. Ove vijale su namijenjene za koncentracije analita u području oko 100 ng/mL.

TruView LCMS Certified Vials

Za koncentracije u rangu ng/mL i niže certificirane su TruView LCMS vijale. Vijale su proizvedene u zaštićenom procesu u kojem se reducira adsorpcija analita. Testiranje uključuje provjeru dimenzija, LC/UV i MS čistoće. Dodatno se radi testiranje iskorištenja analita kod koncentracije 1 ng/mL na UPLC/MS/MS (MRM). Ove vijale imaju najmanju adsorpciju analita na tržištu vijala.

Ostale vijale za autosamplere različitih proizvođača instrumenata

Waters također nudi izbor staklenih u plastičnih vijala koje se koriste u instrumentima drugih proizvođača, najčešće se radi o HPLC-ima i GC-ima. Ove vijale se mogu koristiti i za pohranu uzoraka uz korištenje zatvorenih čepova.

bottom of page