top of page

Reologija

Realni materijali pokazuju celi spektar reoloških svojstava – od idealnih rastvora s nultom viskoznosti do apsolutno elastičnih krutih stvari. Osnovni parametri za opis svojstava viskoelastičnih materijala su viskoznost i modul koji se određuju preciznim merenjem primijenjene sile i postignutim pomakom u rotacionim i linearnim načinima rada reometra. Dobijeni reološki podaci vrlo su važni za razumevanje i predviđanje svojstava materijala i svojstava gotovih proizvoda, kao i uslova obrade i skladištenja pažljivim proučavanjem molekularne strukture viskoelastičnog uzorka.

Labtim nudi potpunu podršku instrumentima vodećeg svetskog proizvođača reometra – TA Instruments. Naš program predstavlja obe vrste reometra – reometar sa zasebnim motorom i pretvaračem i reometar s kombiniranim motorom i pretvaračem za snimanje najčišćih reoloških podataka u najširem rasponu sila i pomaka. Za posebnu upotrebu u industriji stakla i gume dostupni su posebni instrumenti koji su razvijeni uzimajući u obzir potrebne specifičnosti – upotrebu većih sila i temperatura.

Upotreba brojnih dodatnih modula za preciznu kontrolu temperature i vlage, kao i paralelno hvatanje komplementarnih podataka omogućuje dubinsko razumevanje materijala.

bottom of page