top of page

SEC-GPC

SEC (eng. Size Exclusion) ili GPC (eng. Gel Permeation), hromatografska metoda za karakterizaciju polimera. Kod ove hromatografske tehnike komponenete u analiziranom uzorku se razdvajaju na osnovu njihove razlike u veličini. Za odvajanje se koriste kolone s poroznim česticama stacionarne faze. Molekuli koji su manje veličine ulaze u pore čestica i zato se duže zadržavaju na koloni i eluiraju sporije od molekula većih dimenzija koji prolaze kroz kolonu ne ulazeći u pore stacionarne faze. Između komponenata anlizirane smeše i stacionarne faze ne dolazi do hemijskih ili fizičkih interakcija.

ACQUITY_APC_System_720.jpg
bottom of page