top of page
This course can no longer be booked.

HPLC & UPLC

Praktični pristop + PSP (Prinesi Svoj Problem)

  • Ended
  • Tošin bunar 181a L42

Service Description

OPIS Delavnica je namenjena analitikom začetnikom in tudi tistim, ki že nekaj časa delajo s HPLC in/ali UPLC analitsko tehniko in bi radi bolje razumeli njeno delovanje. Udeleženci po opravljeni delavnici razumejo: dogajanje na koloni, na podlagi česar lahko rešijo osnovne težave, delovanje posameznih komponent HPLC/UPLC sistemov, tako da razumejo celotno dogajanje v “zaprtih škatlah”, načine priprave raztopin (mobilne faze, standardov in vzorcev), osnove obdelave podatkov in pravilno ovrednotijo kromatograme, osnove dobre kromatografske prakse, s čimer zagotavljajo verodostojnost analitskih rezultatov. PROGRAM Teoretični del je sestavljen iz naslednjih tem: kromatografska ločitev: kaj se dogaja v koloni? pregled stacionarnih faz priprava mobilne faze in vzorcev test ustreznosti kromatografskega sistema sestava HPLC in UPLC sistema avtomatizacija HPLC in UPLC sistema. Praktični del je sestavljen iz naslednjih tem: princip delovanja posameznih modulov HPLC/UPLC sistema, praktično delo s sistemom: priprava sistema, analiza, obdelava podatkov, vrednotenje kromatograma (integracija, kalibracija, kvantifikacija) izvedba različnih analitskih primerov na realnih vzorcih KOTIZACIJA 200 EUR / udeleženca (brez DDV) Število udeležencev je omejeno na 10. TRAJANJE Predavanja, teoretične vaje in praktično delo trajajo en dan. LOKACIJA Delavnico izvajamo v predavalnici in laboratoriju podjetja Labtim.


Contact Details

  • Tošin bunar 181, Beograd, Srbija


bottom of page