top of page

SFC

SFC (eng. Supercritical Fluid Chromatography) – omogućava znatno manju upotrebu, stoga i odlaganje rastavrača pa se još naziva i “zelena” hromatografija, jer se kao mobilna faza koristi tečni (komprimovani) ugljen dioksid, sa vrlo malim dodatkom drugih organskih rastavrača. U osnovi SFC-a je slična normalno-faznoj hromatografiji. SFC se koristi najčešće za odvajanje i prečišćavanje hiralnih jedinjenja.

upc2.jpg
bottom of page