top of page

UPLC

UPLC, odnosno Ultra Performance Liquid Chromatography je nova kategorija LC tehnologije koju je prvi razvio i komercijalizovao Waters 2004. godine. UPLC sistem je LC sistem dizajniran za odvajanja koja su 10 puta kraća od onih u najbržim HPLC sistemima, uz istovremeno dvostruko bolju rezoluciju i trostruko bolju osetljivost. Za potrebe UPLC sistema razvijene su kolone s česticama stacionarne faze oko 1,7 µm. Pritisci koji se postižu pred kolonom su od 600 do preko 1000 bara, što je preduslov da mobilna faza prođe kroz kolonu.

UPLC sistemi su postali standard u novijim analizama farmaceutskih proizvoda, ali zbog veće brzine, bolje osetljivosti i rezolucije UPLC se koristi u svim područjima za analiziranje smeša LC tehnikom.

01-Acquity-UPLC-1.jpg
bottom of page