Waters

Waters Coorporation se kot vodilni svetovni proizvajalec laboratorijske opreme, ponaša v nudenju inovativnih laboratorijskih rešitev na področju znanosti okolja, prehrane, materialov in medicine.

Waters ponuja specifične in robustne laboratijske instrumente različnih analitskih tehnik kot so: tekočinska kromatografija, masna sprektrometrija, preparativa in ekstrakcije.

waters-1-1
NYSE_WAT

Waters Online Tool Box

S pomočjo WATERS ONLINE TOOL BOX si lahko pomagate pri izboru ustrezne kolone za ali kita za pripravo vzorcev v tekočinski kromatografiji.

The Column Coach vam je v pomoč pri izbiri prave kromatografske kolone, glede na vrsto vašega analita ali USP klasifikacije.

Column Advisor vam predlaga ustrezen izbor kromatografske kolone na podlagi polarnosti vašega analita, selektivnosti ki jo želite doseči in na podlagi pH stabilnosti vašega analita.

Column Selectivity Chart vam je v pomoč pri izboru razvojne kromatografske kolone ali pri iskanju nadomestnih stacionarnih faz, ki zagotavljajo podobno selektivnost.

Columns Calculator Version 2.0 je zelo uporabno orodje vseh analitkiov, ki se ukvarjajo s prenosi metod. V pomoč jim je pri izračunih operacijskih kromatografskih parametrov, ki dajo ekvivalentno kromatografsko performaco na različnih sistemih z različnimi sistemskimi volumni. 

Prep Calculator je orodje, s katerim si analitiki pomagajo pri »Scale-up« analitksih metod na preparativne metode, pri čemer so pomembni izračuni operacijskih parametrov kot so – sistemski tlah, gradient kalkulator, tlak ki ga ustvarja kolona in »mass loading« izračuni.

Vial Selector – Izberite ustrezno analitsko vialo v treh korakih.

Plate Selector – Izberite ustrezen SPE kit za pripravo vzorcev.

Filter Selector – Izberite ustrezen filter, glede na topilo vašega vzorca.

Graphical Parts Locator – Hitra izbira servisnih delov za Waters opremo.

Waters Coorporation se kot vodilni svetovni proizvajalec laboratorijske opreme, ponaša v nudenju inovativnih laboratorijskih rešitev na področju znanosti okolja, prehrane, materialov in medicine.

Waters ponuja specifične in robustne laboratijske instrumente različnih analitskih tehnik kot so: tekočinska kromatografija, masna sprektrometrija, preparativa in ekstrakcije.

Analitske rešitve pokrivajo analitiko na področju:

– farmacije,
– biofarmacije,
– kemične industrije,
– raziskovalne dejavnosti na področju medicine,
– prehrambene industrije,
– okoljske analitike,
– forenzične toksikologije.

Waters ponuja specifične in robustne laboratijske instrumente različnih analitskih tehnik kot so: tekočinska kromatografija, masna sprektrometrija, preparativa in ekstrakcije.

Več informacij na povezavi: LINK

Podjetje Labtim ponuja celoten spekter kupcu prilagojenih rešitev, v kombinaciji z lokalno servisno podporo, aplikativnim svetovanjem in izkušnjami prodajnih specialistov.

Labtim ponuja usposabljanja na različnih specialističnih nivojih. V okviru svojih dejavnosti organizira izobraževanja in usposabljanja uporabnikov na opremi na področju laboratorijske analitike in specifičnih aplikacij.

Vsako leto Labtim organizira tudi tradicionalni Waters Users’ Meeting, na katerem uporabnike opreme seznani z tehničnimi novostmi na področju tekočinske kromatografije, masne spektrometrije in drugih analitskih tehnik. Nekateri seminarji temeljijo na vsebini, kako zagotoviti pretok celovitih podatkov v reguliranem infromacijskem okolju.

Labtim stremi k dolgoročnemu sodelovanju in ohranjanju zaupanja kupcev, pri čemer sta odzivnost in zanesljivost prioriteti v zagotavljanju vseh ponujenih storitev.

Izdelki

Scroll to Top