top of page
siv-gradient--banner.jpg
micromeritics-banner.png

Micromeritics je vodeći svetski proizvođač sistema visokih performansi za karakterizaciju čestica, prahova i poroznih
materijala sa naglaskom na fizičke osobine, hemijsku aktivnost i svojstva protoka. Njihov vodeći tehnološki portfolio uključuje piknometriju, adsorpciju, dinamičku hemisorpciju, porozimetriju, reologiju praha, ispitivanje aktivnosti katalizatora i dimenzioniranje čestica.

 

Kompanija ima istraživačka i razvojna i proizvodna postrojenja u SAD-u, Velikoj Britaniji i Španiji, a nudi direktnu prodaju i usluge, preko lokalnih agenata, širom Amerike, Evrope i Azije. Instrumenti za mikromericiju prisutni su u više od 10.000 laboratorija inovativnih kompanija, u vladinim organizacijama i, naravno, u akademskim institucijama. Međunarodni i lokalni stručnjaci za podršku aplikacijama omogućavaju upotrebu tehnologija Micromeritics u čak i najzahtevnijim aplikacijama.

Več informacij na povezavi: LINK

bottom of page