top of page

Sinteza peptida

Peptidi se sastoje od amino kiselina koje su povezane peptidnom vezom. Oni su važna grupa molekula koja je u fokusu pažnje za razvoj vakcina i lekova, istraživanje bioloških agenasa, proučavanje strukture proteina. Savremene metode sinteze peptida koriste tehniku mikrotalasne sinteze. Biotage nudi instrumente i rešenja za automatizovani ili delimično automatizovani proces sinteze peptida.

Više informacija na linku: LINK

bottom of page