top of page
Syro II

Syro II

Siro II je potpuno automatizovan sistem za sintezu peptida. Za pipetiranje koristi dve robotske ruke  i 4 digitalne pumpe za ubrizgavanje. Optimalno mešanje reaktanata vrši se promenljivim vrtložnim mešanjem dva bloka. Automatizovane paralelne funkcije omogućavaju sintezu višestrukih peptida u kratkom vremenu. Upotreba sistema Siro povećava produktivnost sinteze peptida, čistoća proizvoda je visoka, a troškovi sinteze niski. Pomoću instrumenta Siro II paralelno se može sintetizovati 576 peptida veličine 0,001 – 0,60 mmol. Dostupna je opcija za pročišćavanje reagensa i reakcionih posuda inertnim gasom.

 

Info

 

  • dvostruka robotska ruka
  • 4 digitalne pumpe za ubrizgavanje
  • Vorteks mešanje dva reakciona bloka
  • 2k U-reaktorski blok za 2, 5 ili 10 ml reakcione posude
  • Opcionalno: 2k (24 ili 48 reakcionih tačaka)
  • Prilog aminokiseline: 40 Ks 50 ml sokola
  • Dodatak za reagens 3 k 500 ml, 4 k 200 ml
  • Uključeni računar, monitor, štampač, softver Siro KSP
  • Dimenzije 82 cm k 91 cm k 70 cm, težina: 80 kg
bottom of page