top of page

Koncentrovanje isparavanjem

Isparavanje rastvarača i koncentrovanje uzoraka važan su deo svakog laboratorijskog rada. Novije tehnologije omogućavaju nam brzo i efikasno isparavanje rastvarača i sušenje uzoraka. Sa Biotageom nudimo V-10 Touch sistem koji brzo isparava rastvarače uz pomoć vakuuma, rotacije i kontrolisanog zagrevanja, čak i one koje je teže ukloniti u praksi. Programom kontrolisan proces omogućava potpuno automatsku izolaciju sintetizovanih jedinjenja bez gubitaka.

Više informacija na linku: LINK

bottom of page