top of page
Biotage® V-10 Touch

Biotage® V-10 Touch

Biotage V-10 Touch je sistem za sušenje i koncentrovanje uzorka pomoću vakuuma i kontrolisanog zagrevanja. Čak i teži isparljivi rastvarači poput DMF, DMSO i NMP mogu se lako i brzo ukloniti iz instrumenta. Instrument koristi unapred instalirane metode za određene rastvarače, koje se mogu podesiti i dodati pomoću velikog  ekrana osetljivog na dodir. Instrument koristi ugrađenu vakuumsku pumpu sa mogućnošću povezivanja dodatne spoljne pumpe. Zagrevanje uzorka vrši se beskontaktno, a sve vreme se vrši i IR kontrola temperature. Velika prednost instrumenta je brza rotacija bočice koja dostiže do 8000 rpm. Isparavanje je bez rizika od prskanja uzorka i stvaranja gubitaka.

Dostupno je nekoliko različitih veličina bočica, uz dodatni držač možemo osušiti 16 uzoraka u nizu i unapred programirati metode. Na ovaj način, više ljudi može lako i glatko da koristi instrument, tokom isparavanja možemo se udaljiti od instrumenta i vratiti se kada je proces završen. Instrument omogućava automatizovano sušenje frakcija sa nosača cevi uz pomoć Gilson robota za rukovanje tečnošću.

Više informacija na linku: LINK

bottom of page