top of page

Waters Coorporation se kao vodeći svetski proizvođač laboratorijske opreme, ponosi pružanjem inovativnih laboratorijskih rešenja na području nauke o zaštiti životne sredine, hrane, materijala i medicine.

Waters nudi specifične i robusne laboratorijske instrumente različitih analitičkih tehnika kao što su: tečna hromatografija, masena spektrometrija, priprema uzoraka i ekstrakcije.

NYSE_WAT.jpg

Analitička rešenja pokrivaju analitiku u području:

– farmaceutika,

– biofarmaceutika,

– hemijska industrija,

– istraživačke delatnosti u području medicine,

– prehrambena industrija,

– analiza životne sredine,

– forenzička toksikologija.

Waters nudi specifične i robusne laboratorijske instrumente različitih analitičkih tehnika kao što su: tečna hromatografija, masena spektrometrija, priprema uzorka i ekstrakcije.

Više informacija na poveznici: LINK
wum-web.png

Svake godine Labtim organizuje i tradicionalni Waters Users ’Meeting, gde korisnike opreme upoznaje s tehničkim inovacijama u području tečne hromatografije, masene spektrometrije i drugih analitičkih tehnika. Neki seminari temelje se na sadržaju kako osigurati protok sveobuhvatnih podataka u uređenom informacionom okruženju.

Labtim SE teži dugoročnoj saradnji i održavanju poverenja kupaca, pri čemu su odgovornost i pouzdanost prioriteti u pružanju svih ponuđenih usluga.

Uz pomoć WATERS ONLINE TOOL BOX možete odabrati ispravnu kolonu ili komplet za pripremu uzoraka u tečnoj hromatografiji.

 

The Column Coach pomaže vam da odabrete pravu hromatografsku kolonu, u zavisnosti od vrste analita ili USP klasifikacije.

Column Advisor predlaže odgovarajući izbor hromatografske kolone na temelju polariteta vašeg analita, selektivnosti koju želite postići i na temelju pH stabilnosti vašeg analita.

Column Selectivity Chart pomaže vam odabrati razvojnu hromatografsku kolonu ili pronaći alternativne stacionarne faze koje pružaju sličnu selektivnost.

Columns Calculator Version 2.0 vrlo je koristan alat za sve analitičare koji se bave prenosom metoda. Pomažu im u izračunavanju operativnih hromatografskih parametara koji daju ekvivalentne hromatografske performanse na različitim sistemima s različitim vzapremoinama sistema.

Prep Calculator je alat koji analitičari koriste za “Scale-up” analitičkih metoda na preparativnim metodama, s važnim izračunima operativnih parametara kao što su – pritisak sistema, kalkulator gradijenta, proračuni pritiska u stubu i masenog opterećenja.

Vial Selector – Odaberite odgovarajuću analitičku bočicu u tri koraka.

Plate Selector – Odaberite odgovarajući SPE komplet za pripremu uzorka.

Filter Selector– Odaberite odgovarajući filter prema rastvaraču vašeg uzorka.

Graphical Parts Locator– Brzi izbor servisnih delova za Waters opremu

bottom of page