top of page
Acquity Arc MDLC

Acquity Arc MDLC

  • UHPLC Acquity Arc MDLC sustav višedimenzionalne tekućinske kromatografije – visokotlačni je tekućinski kromatograf koji se koristi u analitičkim laboratorijima za analizu aktivnih farmaceutskih sastojaka, uzoraka hrane, uzoraka okoliša i uzoraka iz područja dijagnostike.
  • Dizajn sustava dizajniran je tako da analitičar može izvoditi kromatografiju u više dimenzija.
  • Omogućuje ugradnju sekundarne, ortogonalno selektivne kolone, koja analitičaru nudi mogućnost razdvajanja vrhova koji su kemijski različiti i koje je nemoguće odvojiti u jednoj dimenziji (s jednom vrstom stacionarne faze kolone).
  • Dodatna pumpa također omogućava analitičaru da promijeni mobilnu fazu pri ulasku u drugu dimenziju, što je važno kada analitičar mora raditi s mobilnim fazama koje su prikladne za analitiku s masenim spektrometrom.
  • Multidimenzionalna kromatografija omogućuje analitičaru kombiniranu kromatografiju: RP + SEC, RP + IEC, RP + HIC, NP + HIC, SEC + RP, SEC + IEC, … Ova se tehnika koristi u području analize nečistoća i složenih uzoraka, gdje je prisutno mnogo analita, s različitim kemijskim svojstvima.
bottom of page