top of page
biotage1.png

Biotage je uspešna švedska kompanija koja nudi različita rešenja i proizvode na polju razvoja lekova, analitičkih ispitivanja i uzoraka životne sredine.

 

Kao deo kompanije Biotage, nudimo instrumente za tehnike organske sinteze, sintezu peptida, proizvode za prečišćavanje jedinjenja i sisteme za automatsku pripremu uzoraka Horizon.

Američka kompanija Horizon Technology se 2017. godine spojila sa kompanijom Biotage, koja je globalni dobavljač sistema i potrošnog materijala u analizi uzoraka u oblastima vode, hrane, petrohemijskih proizvoda, biogoriva, poljoprivrede i farmaceutske industrije.

Pored sistema za automatizovano izdvajanje uzoraka vode, emulzija i ulja u čvrstoj fazi (SPE), Biotage nudi i sisteme za celokupan proces organske sinteze, sinteze peptida, prečišćavanja, isparavanja ekstrakata i sušenja ili koncentrovanje uzoraka.

Biotage1-1.jpg

Sistemi su namenjeni laboratorijama koje:

• žele da za vrlo kratko vreme postignu čiste proizvode organske sinteze,

• žele da ubrzaju postupak pripreme uzoraka i ekstrakcije na čvrstoj fazi,

• žele da postignu ponovljivost rezultata,

• rad na polju analize poluisparljivih organskih jedinjenja, organske sinteze, ulja, emulzija, DRO, TPH, pesticida, PAH, eksploziva, aktivnih farmaceutskih sastojaka, …

Oblasti u kojima se koriste Biotage sistemi:

• biofarmaceutika,

• organska sinteza,

• praćenje uzoraka životne sredine,

• analitika hrane i pića,

• hemijska industrija,

• petrohemijska industrija,

• aktivni farmaceutski sastojci.

Više informacija na linku: LINK