top of page
Biotage® Horizon 5000

Biotage® Horizon 5000

“Biotage® Horizon 5000” je automatizovan sistem ekstrakcije sa diskovima u tri koraka: kondicioniranje diska, analiza uzoraka (20 mL do 2 L) i eluacija svih analita bez intervencije korisnika. “Biotage® Horizon 5000” je robusni sistem koji uključuje čiste materijale kako bi se omogućila ekstrakcija analita niste koncentracije. Sistem nudi niz karakteristika koje omogućavaju jednostavnu upotrebu sistema, uključujući sposobnost pokretanja prethodno razvijenih metoda sa samo nekoliko klikova. Također nudi fleksibilnost za optimizaciju mnogih parametara za najbolju iskoristivost i preciznost analize.

 

Karakteristike i prednosti:

 • kontrola pomoću jednostavnog, vrlo vizuelnog softvera sa ikonama i jasnim operacijama za jednostavnu upotrebu,
 • “Atlantic® SPE Disks” i Pacific® Oil & Grease Disks” su sertifikovani za automatsku upotrebu,
 • modul 5000 olakšava protok uzorka sa 3 pozicije po modulu i do četiri modula spojena na jedan PC kontroleru, mogućnost izvođenja analize  do 12 uzoraka,
 • analizira kompleksne uzorke bez stvaranja emulzija,
 • velike čestice ne predstavljaju problem zbog upotrebe “Fast Flow Disk Holdera” i predfiltera; velika površina zadržava čestice koje želimo ekstrahovati kako bi se osigurala karakterizacija čitavog uzorka,
 • boca sa originalnim uzorkom se može direktno koristiti na uređaju, eliminišući potrebu za prenos uzorka na drugi rezervoar,
 • boca sa uzorkom se automatski ispira sa rastvaračima za ekstrakciju, kako je propisano regulativom,
 • sistem je tih, budući da su sve pumpe unutar uređaja i pokrenute su samo kada je to potrebno,
 • na vrhu instrumenta (slično kao na HPLC uređajima) može se postaviti 7 boca rastvarača, kako bi se efikasno iskoristio prostor,
 • izveštaji se mogu generisati za arhiviranje uslova izvođenja analiza ili izvoz u LIMS,
 • sa detekcijskim sistemom koji je dizajniran da zaustavi pokretanje analize u neželjenim situacijama, nikad ne gubite uzorak,
 • bar kod čitač može identifikovati uzorke bez greške u transkripciji, smanjujući mogućnost greške,
 • dodatni paropropusni štit koji sakuplja pare i / ili otpušta azot kako bi se zaštitili osetljivi uzorci.
bottom of page