top of page
ARC HPLC

ARC HPLC

  • Arc HPLC sustav je tekućinski kromatograf visoke učinkovitosti koji se koristi u analitičkim laboratorijima za analizu aktivnih farmaceutskih sastojaka, uzoraka hrane, uzoraka okoliša i dijagnostičkih uzoraka.
  • Novi Arc HPLC sustav je stepenica između postojećeg Alliance HPLC sustava te ACQUITY Arc sustava koji koristi UHPLC tehnologiju. Prijenos postojećih HPLC metoda, bilo koje platforme, ne zahtjeva ponovnu validaciju te ne dolazi do promjene retencije Vaših pikova. Arc HPLC odlikuje se nižim „carryover“-om, ponovljivošću injektiranja te ponovljivošću rezultata analize.
bottom of page