top of page
Acquity APC p-QSM

Acquity APC p-QSM

ACQUITY Advanced Polymer Chromatography (APC ™), gel kromatografski sustav za isključivanje (GPC / SEC), prevenstveno je namijenjen je za karakterizaciju polimera. Nisko-disperzni APC sustav omogućuje izokratsko i gradijentno miješanje četiri otapala (p-QSM) i nudi mogućnost korištenja hibridno-polimernih kolona sa širokim rasponom veličina pora čestica, kako bi se postigla visoka razlučivost različitih molarnih masa polimera. Sustav omogućuje brze i automatizirane prijelaze između pokretnih faza kako bi se optimiziralo odvajanje vodotopivih polimera ili polimera topivih u organskoj mobilnoj fazi. Sustav ima mogućnost “linijskog” sakupljanja frakcija što omogućuje izolaciju specifičnih komponenata uzorka za daljnju komplementarnu analizu izolata.

bottom of page