top of page
Acquity QDa Detector

Acquity QDa Detector

Acquity QDa je mono-kvadrupolni (single quadropole) spektrometar mase koji se može povezati sa svim tehnikama tekućinske kromatografije Watersa: UPLC, UHPLC, HPLC, UPC2 i SFC. Acquity QDa maseni detektor je komplementaran s postojećim tehnikama detekcije: PDA, TUV ili FLR. Komplementarna detekcija mase u istraživačkim i rutinskim analizama daje mogućnost potvrde rezultata razdvajanja i preciznog karakteriziranja mase analita, što omogućuje analitičarima pouzdanije i preciznije rezultate. QDa detektor je jednostavan za korištenje, što rezultira lakšim i bržim izvođenjem rutinskih analiza. Acquity QDa je namijenjen analitičarima koji su uključeni u proces analize malih molekula i biofarmaceutskih analiza kao što su studije glikana, analiza ekoloških i prehrambenih uzoraka.

 

Info

 

Više informacija na poveznici: LINK

bottom of page